KAYNAKLAR

Seyahat Sektöründe Çocuk Haklarının Korunması Otobüs İşletmeleri için Eğitim Notları

“Çocuk Dostu Turizm”, turizm ve seyahatte çocuk haklarının korunması hedefi çerçevesinde çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri seyahat ortamlarının oluşturulmasını amaçlayan bir anlayıştır. Bu kapsamda seyahat işletmeleri:

Araçlarında çocuğun sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlayacak önlemler almalı ve hizmetler sunmalı;

Seyahatte çocukları şiddetin her türünden ve cinsel sömürüden korumalı;

Personel ve müşterileri çocuk dostu turizm konusunda bilgilendirmeli;

Çocuk odaklı toplumsal ve çevresel duyarlılık geliştirmeye katkı sağlamalıdır.