KAYNAKLAR

Seyahat Sektöründe Çocuk Haklarının Korunması Taksi Şoförleri için Eğitim Notları

“Çocuk Dostu Turizm”, turizm ve seyahatte çocuk haklarının korunması hedefi çerçevesinde çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri seyahat ortamlarının oluşturulmasını amaçlayan bir anlayıştır. Bu kapsamda seyahat işletmeleri:

Araçlarında çocuğun sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlayacak önlemler almalı;

Seyahatte çocukları şiddetin her türünden ve cinsel sömürüden korumalı;

Personelini ve müşterileri çocuk dostu turizm konusunda bilgilendirmeli;

Çocuk odaklı toplumsal ve çevresel duyarlılık geliştirmeye katkı sağlamalıdır.