KAYNAKLAR

Sivil Toplumda Ağ Yönetişimi için Pratik Bir Kılavuz

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (BMÇHS ya da Sözleşme) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1989 yılında benimsenmiş̧ ve bugün itibariyle BM üye sayısının da üstünde, 196 ülke tarafından onaylanmıştır . Sözleşmede yer alan yasal olarak tanınmış insan hakları, ilkeleri ve standartları evrensel kabul görmüştür.

Sözleşmenin tüm ülkelerin, kültürlerini, inançlarını ve görüşlerini yansıtacak şekilde 10 yıl süren hazırlık aşamasında sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) etkin rol oynamıştır.

Bu nedenle başka hiçbir insan hakları sözleşmesinin STÖ’lere sağlamadığı hukuki bir tanınmayı Sözleşmenin 45. Maddesi ile sağlamıştır. Bu madde,uzman kurum ve kuruluşların izleme görevini tanıyarakSTÖ’lerin BM ÇHS’nin ülkelerde uygulamasını izlemekle görevli olan BM Çocuk Hakları Komitesi’nin çalışmalarına katkı sağlamasını ön görmüştür.. Yasal olarak da tanınan bu görevi benimseyen STÖ’lerin ülkelerinde çocuk hakları ağları oluşmaya başlamış, ülke raporlarına ek STÖ raporu yazmaları ve/veya ülke raporlarına katkıları desteklenmiştir.