KAYNAKLAR

Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar için Adalet İlkeleri Model Yasa ve İlgili Açıklamalar

Ekonomik ve Sosyal Konsey, 22 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/20 sayılı kararında Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar için Adalet İlkeleri Kılavuzunu kabul etmiştir. Kılavuz, bu alanda uluslararası toplum tarafından 1950'den beri geliştirilen ve uluslararası düzeyde tanınan normatif ilkeler olarak, Birleşmiş Milletlerin suç önleme ve ceza adaleti standartlarının ve normlarının bir parçasını oluşturmaktadır.