KAYNAKLAR

Turizm Sektöründe Çocuk Haklarının Korunması El kitabı

Turizm son yıllarda en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) verilerine göre küresel alanda her 11 işten biri turizm sektöründe yer almaktadır.1 Türkiye turistler tarafından en çok ziyaret edilen 8’inci ülke olup, 2017 yaklaşık 38 milyon yabancı ziyaretçi ağırlamış, toplam turizm geliri 22.5 milyar dolara yaklaşmıştır.

Turizm sektöründeki büyüme bir yandan ekonomik kalkınma adına önemli bir potansiyel oluştururken, öte yandan yasal düzenlemelerdeki boşluklar, sektörde kapasite yetersizliği, profesyonelleşememe, beraberinde gelen mağduriyet ve ihlaller ülkenin imajına ve sektöre ciddi zararlar verebilmektedir.

Bu çerçevede son yıllarda sürdürülebilir turizm kavramı giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilir turizm, ev sahibi ülkenin çevre ve doğal kaynaklarına ve kültürel mirasına zarar vermeyen, ekolojik tarımı ve yerel istihdamı destekleyen, insan haklarına saygılı, özellikle çocuk, yaşlı ve engelliler gibi daha savunmasız grupların haklarının korunmasına önem veren bir turizm anlayışıdır.