KAYNAKLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verilen Yazılı ve Sözlü Soru Önergelerine Verilen Yanıtlar

16/05/2012
Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin

Soru
Yanıt
14/06/2012
Yaz aylarında kanal ve göletlerde yaşanan çocuk ölümlerinin önlenmesine ilişkin

Soru
Yanıt
14/06/2012
Kayıp çocuklara ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin

Soru
Yanıt
14/06/2012
Yeni eğitim sisteminin çocuk işçiliğini artıracağı iddialarına ilişkin

Soru
Yanıt
15/06/2012
Annelerin 18 yaşından küçük çocuklarıyla yurt dışına çıkışlarında eşlerinden muafakatname istenmesine ilişkin

Soru
Yanıt
19/06/2012
Aile başına düşen çocuk sayısı ile doğum ve bebek ölüm oranlarına ilişkin

Soru
Yanıt
22/06/2012
İstanbul’daki çocuk ve gençlik merkezlerine ilişkin

Soru
Yanıt
02/07/2012
Özel okullarda okuyan şehit ve gazi çocuklarına ilişkin

Soru
Yanıt
27/07/2012
Çocuk Evleri Projesine ilişkin

Soru
Yanıt
13/08/2012
Okullarda çocuk psikolojisi alanında çalışan uzman eksikliğinin kapatılmasına ilişkin

Soru

3/08/2012
Çocuk psikolojisi alanında hizmet veren kliniklere ve okula başlayacak çocukların değerlendirilmesine ilişkin

Soru

06/09/2012
Ülkemizde kayıp çocuk sayısına ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin

Soru
Yanıt
06/09/2012
Suriyeli çocuk ve genç sığınmacıların eğitim sorununa ilişkin

Soru

13/09/2012
BM Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye’ye yönelik sonuç gözlemlerine ilişkin

Soru
Yanıt
18/09/2012
2002-2012 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarlarına ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin

Soru
Yanıt
18/09/2012
Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde kötü muamele iddialarına ilişkin

Soru
Yanıt
15/10/2012
AB ilerleme raporu kapsamında çocuk haklarına yönelik projelere ilişkin

Soru
Yanıt
17/10/2012
Türkiye’deki çocuk gelinlere ilişkin

Soru
Yanıt
31/10/2012
Diyarbakır’da görevli çocuk nöroloji uzmanı sayısına ilişkin

Soru
Yanıt
31/10/2012
Çocuk yaştaki evliliklerin engellenmesi kapsamındaki çalışmalara ve erken evlilik sonucu eğitim hayatını yarıda bırakanların mağduriyetine ilişkin

Soru

08/11/2012
Okullarda çocuk psikolojisi alanında çalışan uzman eksikliğinin kapatılmasına ilişkin

Soru

12/11/2012
Hastanelerin çocuk servislerine ve hasta çocuklar ile bunların eğitimlerine ilişkin

Soru

22/11/2012
Sokakta yaşayan, çocuk bakım evlerinde kalan ve çalışan çocuklara ilişkin

Soru
Yanıt
28/11/2012
Şanlıurfa’daki çocuk işçilere ve çocuk işçiliğinin engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin

Soru
Yanıt
07/12/2012
Çocuk gelinlere ilişkin

Soru
Yanıt
10/12/2012
Tarım sektöründe çalışan çocuk işçilere ilişkin

Soru
Yanıt
13/12/2012
Çocuk işçiliğine ilişkin

Soru
Yanıt
17/12/2012
Şakran Çocuk Cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin

Soru
Yanıt
24/12/2012
Şakran Cezaevinde çocuk hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin

Soru
Yanıt
03/01/2013
Osmaniye’de çalışan çocuk işçi sayısına ilişkin

Soru
Yanıt
09/01/2013
Çocuk cezaevlerine ve tutuklu çocuklara ilişkin

Soru
Yanıt
14/01/2013
Ülkemizde ve Manisa’da çocuk işçiliğine ilişkin

Soru
Yanıt
14/01/2013
Çocuk yoksulluğuna ilişkin

Soru
Yanıt
15/01/2013
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk ünitesi bulunup bulunmadığına ilişkin

Soru
Yanıt
24/01/2013
Iğdır Devlet Hastanesinin çocuk doktoru eksiğine ilişkin

Soru

24/01/2013
Çocuk tutukevi ve cezaevlerine ilişkin

Soru
Yanıt
24/01/2013
Şakran Çocuk Cezaevinde bir hükümlüye verilen cezaya ilişkin

Soru
Yanıt
25/01/2013
Çocuk yuvası, sevgi evi ve çocuk evlerine ilişkin

Soru
Yanıt
25/01/2013
Ankara’da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayısına ilişkin

Soru

31/01/2013
Şanlıurfa’da çocuk hastanelerinin yetersizliğine ilişkin

Soru

31/01/2013
İzmir Şakran Cezaevinde çocuk tutuklulara karşı insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin

Soru
Yanıt
05/02/2013
Çocuk işçiliğine ilişkin

Soru
Yanıt
05/02/2013
Bakanlığa bağlı kurumlarda bakım hizmeti alan çocuk ve gençlere ilişkin

Soru
Yanıt
07/02/2013
Çocuk intiharlarına ve bu intiharların engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Soru
Yanıt
07/02/2013
2002-2013 yılları arasındaki çocuk istismarı vakalarına ilişkin

Soru
Yanıt
08/02/2013
Şanlıurfa’da bataklığa düşerek hayatını kaybeden bir çocuk ile ilgili iddialara ilişkin

Soru
Yanıt
12/02/2013
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk acil bölümünün yeterliliğine ilişkin

Soru
Yanıt
13/02/2013
Merkezi ve yerel yönetimlerin ihmalleri sonucu meydana gelen çocuk ölümlerine ilişkin

Soru
Yanıt
18/02/2013
Sokakta çalışan çocuklara ve çocuk hakları ihlallerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Soru
Yanıt
25/02/2013
2010-2013 yılları arasında inşaat çukurlarına, göletlerine ve benzer yerlere düşerek yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin

Soru
Yanıt
26/02/2013
Çocuk işçiliğine ilişkin

Soru
Yanıt
27/02/2013
Çocuk işçiliğine ilişkin

Soru
Yanıt
28/02/2013
Çocuk merkezlerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin

Soru
Yanıt
01/03/2013
Şanlıurfa ilindeki çocuk hastanesinin yeterliliğine ilişkin

Soru
Yanıt
04/03/2013
Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin

Soru
Yanıt
04/03/2013
Bakanlık tarafından hazırlanan bir yönetmeliğe ve genç ve çocuk işçilerin çalışma şartlarına ilişkin

Soru
Yanıt
05/03/2013
Çocuk ölümlerine ilişkin

Soru

06/03/2013
Çocuk gelinlerin sayısına ilişkin

Soru
Yanıt
07/03/2013
Diyarbakır Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde hayatını kaybeden bir bebekle ilgili iddialara ilişkin

Soru
Yanıt
07/03/2013
Çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuk sayısı ile koruyucu ailelere ilişkin

Soru
Yanıt
08/03/2013
2002-2013 yılları arasında çocuk suçluların ve suça maruz kalan çocukların sayısına ilişkin

Soru

12/03/2013
Çocuk Evlerine ilişkin

Soru
Yanıt
13/03/2013
2002-2013 yılları arasında Çocuk Esirgeme Yurtlarından kaçan çocuklara ilişkin

Soru
Yanıt
25/03/2013
Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin

Soru
Yanıt
28/03/2013
Çocuk işçiliğine ve Adana’da bir çocuk işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin

Soru
Yanıt
29/03/2013
İşlenen suçlarla ilgili istatistikler, cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayıları, çocuk suçlular ile suça iten sebeplerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin

Soru
Yanıt
03/04/2013
Çocuk felci ile ilgili çeşitli verilere ilişkin

Soru
Yanıt
10/04/2013
Çocuk işçilere ve ilgili mevzuata ilişkin

Soru
Yanıt
10/04/2013
2002-2013 yılları arasında çocuk dilendirdiği tespit edilip ceza alan kişilere ilişkin

Soru
Yanıt
11/04/2013
Türkiye’nin çocuk işgücü verilerine ilişkin

Soru
Yanıt
16/04/2013
Çocuk hakları konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Soru

19/04/2013
2002-2013 yılları arasındaki çocuk gelinlere ve çocuk evliliklerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Soru
Yanıt
24/04/2013
Şanlıurfa’daki lösemi ve talasemi hastaları ile Harran Üniversitesi çocuk Hemotoloji Servisine ilişkin

Soru

26/04/2013
Sincan Çocuk Cezaevindeki açlık grevi eylemi ve çocuk cezaevleri ile ilgili şikayetlere ilişkin

Soru
Yanıt
02/05/2013
Kayıt dışı istihdama, çocuk işçiliğine ve iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden işçilere ilişkin

Soru
Yanıt
03/05/2013
2012 yılında Bursa’daki çocuk esirgeme kurumu ve huzurevlerinde yapılan denetimlere ilişkin

Soru
Yanıt
08/05/2013
Çocuk gelinler konusu ile ilgili çeşitli veri ve hususlara ilişkin

Soru
Yanıt
08/05/2013
Gaziantep’in Araban Devlet Hastanesinde çocuk hastalıkları uzman doktoru bulunmamasına ilişkin

Soru

15/05/2013
Çocuk işçiliğinin azaltılması kapsamındaki çalışmalara ilişkin

Soru
Yanıt
15/05/2013
Çocuklarda görülen bodurluk vakalarına ilişkin

Soru
Yanıt
15/05/2013
Suriyeli kadın ve çocuk mültecilerin sorunlarına ilişkin

Soru
Yanıt