KAYNAKLAR

Türkiye’de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar

Avrupa Konseyi Beşte Bir Kampanyası, Türkiye dahil Avrupa’da her beş çocuktan birinin cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru olduğunun fark edilmesiyle Avrupa Konseyi tarafından 2010 yılında başlatılmıştır. Kampanyanın logosu bu durumu simgeleyen dört beyaz, bir kırmızı çiçekten oluşmaktadır. Yine aynı yıl yürürlüğe giren Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi), çocuğa karşı cinsel istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, çocuklar açısından adaleti sağlamayı ve faillerin cezalandırılmasını amaçlar.

Bu bilgi notu, Lanzarote Sözleşmesi ve buna bağlı olarak bütün Avrupa’da yürütülen Beşte Bir Kampanyası’nın Türkiye’de hayata geçirilmesi için Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Bilgi notu kapsamında,• uluslararası ve ulusal mevzuat;• cinsel istismarın çocuk ve toplum üzerindeki etkileri;• Türkiye’de konuyla ilgili yapılmış olan araştırma sonuçları doğrultusunda ülke profili, değerlendirilmeye çalışılmaktadır.