KAYNAKLAR

Türkiye’de Çocuğa Karşı şiddetin Önlenmesi Alanında Çalışan Kuruluşlar Rehberi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve özellikle 19. maddesi devletlerin çocukları her zaman ve her ortamda her türlü şiddete karşı koruma konusunda açık bir yükümlülük getirmektedir. ÇHS’nin 19. maddesi uyarınca, “şiddet” cinsel istismar da dahil olmak üzere, her türlü fiziksel veya zihinsel şiddeti, yaralama ve tacizi, ihmali ve ihmalkar muameleyi, k.tü muameleyi veya suistismali içermektedir. Bu tanım, kendi evlerinde veya başka bir yerde şiddete maruz kalan çocukları da kapsamaktadır. Şiddetin sadece yetişkinlerle çocuklar arasında değil, aynı zamanda çocukların kendi aralarında gerçekleştiği de kabul edilmektedir.