KAYNAKLAR

Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi

Bu çalışmada, çocuk odaklı bir adalet sisteminin imkânları ve önkoşulları odak soru olarak akılda tutularak, çocuğa yönelik ve çocukla ilgili araştırma, eser ve incelemeler tartışılmıştır. Bu inceleme ve tartışmalarda ulaşılan bulgulardan yola çıkılarak çocukların nasıl bir paradigmanın içine doğdukları ve onunla mücadele ettikleri; ayrıca çocuk odaklı bir adalet sisteminin yoksunluğu ile mevcut paradigma arasındaki ilişki inceleyecek bir literatür taraması yapılmıştır.

Mevcut cezalandırmaya dayalı çocuk adalet sisteminin ceza adalet sistemini de içerecek biçimde, çocuk odaklı bir adalet sistemine dönüşümüne katkıda bulunma amacıyla literatür taraması gerçekleştirilmiş, bu paradigma değişiminin gerekliliğini ortaya koyacak veriler sergilenmiştir.