KAYNAKLAR

Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi: Sorunlar ve Savunu Alanları

Bu rapor, UNICEF’in Uluslararası Çocuk Merkezi ve Avrupa Engelliler Forumu ortaklığı ve AB finansal desteği ile yürüttüğü “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje, UNICEF’in 2012 yılından beri devam eden ve sivil toplum örgütlerinin çocuğa karşı şiddet konusunda izleme, raporlama ve kanıt temelli savunuculuk yapma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan çabalarının devamı niteliğindedir. Bu kapsamda, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı” kurulmuş; ağ üyelerine yönelik çocuğa karşı şiddetin gösterge temelli izlenmesi konusunda eğitimler hazırlanmış ve uygulanmış; çevrimiçi raporlama aracı geliştirilmiştir. Bu raporun amacı da Türkiye’de çocuğun korunması özelinde mevcut sistemi analiz etmek ve güçlendirilmesi gereken noktaları belirlemektir. Böylece raporun ağ üyelerinin savunuculuk faaliyetlerini kolaylaştırması beklenmektedir.