KAYNAKLAR

Türkiye'de Engelli Çocuklara Karşı Şiddet Bilgi Notu

Çocuğa karşı şiddet dünyanın her yerinde görülen bir olgudur. Şiddet; ırk, sınıf, din, kültür, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik seviye ve eğitim düzeyi fark etmeksizin her gruptan insanın uyguladığı ve/veya maruz kaldığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki dünyanın her ülkesinde şiddet korkusuyla yaşayan, buna maruz kalan çocuklar bulunmakta ve yine ne yazık ki alınan önlemler ve yapılan uygulamalar çocuğa karşı şiddetin ortadan kaldırılmasını henüz başaramamaktadır.

Engelli çocuklar da şiddetin öznesi olmaktadır. Ancak çocuğa karşı şiddet ile ilgili yazılmış raporlara ve haber analizlerine baktığımızda çoğu zaman engelli çocuklara şiddet hakkında bilgiye kolayca erişilememektedir. Oysa engelli çocuklar da şiddette maruz kalmakta, engelleri nedeniyle de çoğu zaman şiddetin sonucundan daha kötü biçimde etkilenebilmektedirler.

Bununla beraber engelli çocuklar ile ilgili durumlar gündeme getirildiğinde halk arasında sıklıkla kullanılan bazı olumsuz söylemler bu soruna çözüm bulmaktan uzaktır. Örneğin, “engelli çocukların da şiddete maruz kaldıkları” ifade edildiğinde, “engelsiz çocukların dahi şiddete uğradığı” sıklıkla karşılık olarak verilmektedir. Bu durum ne yazık ki iki önemli sorunun varlığına işaret etmektedir:• Bunlardan ilki, yaklaşımımızda hâlâ engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasında bir hiyerarşinin var olduğudur. Buna göre; engelsiz çocukların ihtiyaçları önceliklidir ve ancak bu sorunlar çözüldüğü takdirde engelli çocukların sorunları için gerekli kaynaklar (ilgi, zaman, para vb.) tahsis edilebilecektir.• İkinci sorun ise; engelsiz kişilerin, kendileri ve engelli kişiler için birbirinden ayrı iki yaşamalanı olduğunu düşünüyor olmalarıdır, dolayısıyla bir yaşam alanında alınan önlemlerin diğerini etkilemediği düşüncesi hâkimdir. Oysaki engelli bir çocuk için alınacak özel bir tedbir ya da yapılacak makul düzenlemeler, istinasız tüm çocukların bulundukları yaşam alanlarını etkileyecek, uygulamalardan engelsiz çocukların da doğrudan ya da dolaylı şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.Engelli çocuklara karşı şiddetin durumunu çeşitli veriler ve tespitler ile görünür kılmak ve bir bilgi notu hazırlamak için “Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)” ile “Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM)” 18 Mayıs 2018 tarihinde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaydaki tartışmalardan, alan yazındaki bilgilerden ve TOHAD’ın izleme çalışmalarından elde edilen verilerin harmanlandığı bu bilgi notu, konuya dikkat çekmek ve ilgili kişi ve kurumların çalışmalarına katkı sağlamak arzusu ile hazırlanmıştır. Hiçbir çocuğun şiddet mağduru olmadığı bir Dünya dileğiyle...