KAYNAKLAR

Türkiye’de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar

Türkiye’de son yıllarda giderek artan toplumsal olaylar nedeniyle birçok çocuk direkt ve/veya dolaylı olarak mağdur olmaktadır. Demokratik haklarını kullanarak barışçıl gösteriler düzenleyen ve/veya barışçıl gösterilen çocuklar polis müdahalesiyle karşılaşabilmekte ve gözaltına alınabilmektedirler. Bu olaylar sırasında çocukların kolluk kuvvetlerinin kötü muamelesine maruz kaldıkları ve yaralandıklarına dair çok sayıda haber bulunmaktadır. Bu anlamda, Ankara Barosu Toplumsal Olaylara Müdahale Kurulu (TOMAK), 2015 yılında Ankara’da barışçıl gösteri yapma haklarını kullanarak katıldıkları gösteride polis müdahalesisonucunda gözaltına alınan ve darp edildiklerine dair Adli Tıp Raporu bulunan çocukların durumu ile ilgili Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite’nin (UNCAT) 57. Türkiye Oturumuna yazılı rapor göndermiştir. Toplumsal olaylar nedeniyle güvenlik birimine getirilen çocuklar bu bilgi notunun ana temasını oluşturmaktadır.

Tablo 1’de 2010-2014 yılları arasında toplumsal olaylar nedeniyle güvenlik birimine getirilen çocuk sayıları gösterilmektedir. Toplumsal olaylar nedeniyle güvenlik birimine getirilen çocuk sayısı 2010 yılında 688, 2011 yılında 1.027, 2012 yılında 965, 2013 yılında 1.702 ve 2014 yılında ise 2.202’dir.