KAYNAKLAR

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri Çocuğa Karșı Șiddeti İzleme ve Performans Raporu

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı kurulduğu yıldan bu yana çocuğa karşı şiddet konusunda gösterge temelli izleme çalışmaları yürütmekte, bu çalışmalardan çıkan sonuçlar ışığında kapasite geliştirme ve kanıt temelli savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Ortaklık Ağı’nın UNICEF Türkiye Ofisi ile iş birliğinde tamamladığı ilk çalışmalarından biri de 2013 yılında yayımlanan Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi El Kitapları ve literatür taramasıdır.

Çocuğa karşı şiddet konusunda izleme, göstergeler ve raporlama konularını kapsayan bir alan yazın (literatür) taraması gerçekleştirilerek konuyla ilgili yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir. Bu çerçevede, çocuğa şiddet ile ilgili çocuk hakları temelli göstergeler, kullanım kılavuzu ve eğitim materyalleri geliştirilmiş ve yüzlerce sivil toplum temsilcisine eğitim verilmiştir.

Ardından 2014 – 2016 yılları arasında yürütülen çalışmalarla Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı üyeleri için çevrimiçi (online) web tabanlı bir raporlama aracı geliştirilerek üyelerin kendi yerel ve ulusal raporlama çalışmalarının yüklenebileceği bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar pek çok katılımlı eylem araştırması/öğrenme toplantılarıyla güçlendirilmeye de çalışılmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında Türkiye’nin 6 bölgesindekiSTK’lar ile 17 çocuk hakları çalıştayı gerçekleştirilmiş ve bölgede öne çıkan çocuk hakları ihlalleri görüşülerek raporlanmıştır.

2016 – 2018 yıllarında yine UNICEF ve Uluslararası Çocuk Merkezi ortaklığında yürütülen Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında Ortaklık Ağı, veri ve kanıt üretmek amacıyla Türkiye’deki barolar ve hastane temelli çocuk koruma merkezleri ile gösterge temelli izleme çalışmaları yürütmeyi planlamıştır. Böylelikle, her iki kuruluş içingösterge setlerinin hazırlanması ve pilot illerde çocuğa karşı şiddet trendlerini ve kurum kapasitelerini değerlendiren raporların hazırlanması, ortaklık ağının çalışma planına alınmıştır.

Aralık 2017’de bu doğrultuda çalışmalar başlatılmış, taslak gösterge seti oluşturulmuştur. 9 Ocak 2018’de İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi (ÇKM), Kocaeli Üniversitesi ÇKM, Muğla Üniversitesi ÇKM, Gazi Üniversitesi ÇKM ve Çukurova Üniversitesi ÇKM’den gelen hocalar ve temsilcilerle birlikte gerçekleştirilen çalıştayda, gösterge setine son şekli verilmiştir. Katılım sağlayan her birim için bir sorumlu belirlenerek veri toplama planlanmıştır. Bazı ÇKM’lerde iletişim kurulamama, izin alınamama vb. sorunlar nedeniyle, veri toplama işlemi gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, üç merkezden toplanabilen veriler ile analizler gerçekleştirilmiş ve Eylül 2018’de rapor tamamlanmıştır.