KAYNAKLAR

Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi

Çocuğa yönelik yaş ayrımcılığı nedir?

Çocuklar dünyanın birçok yerinde görece fiziksel ve siyasal güçsüzlüklerinden dolayı haksız muameleye maruz kalmakta ve yasalar önünde eşitlik ilkesine aykırı olarak ülke politikalarının oluşturulması süreçlerinden dışlanıyorlar. Bunun sebepleri arasında çocukların özellikle hayatlarının ilk yıllarında yetişkinlere bağımlı olmaları ve yetişkinlerin karar alma mekanizmaları içerisindeki güçlerini çocuklarla paylaşma konusundaki isteksizlikleri, gelişen kapasiteleri doğrultusunda çocukların haklarını kendilerinin kullanmasını kabul etmeme sayılabilir. Çocukların sadece korunması gereken küçük insanlar olarak algılanmaları da bu dışlamadaki en büyük sebeplerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu sebeplerin dışında, bazı toplumlarda bir grup olarak ergenlik çağındaki çocuklardan ve gençlerden korkulduğu, ergenlik çağındaki çocuk ve gençlerin suça katılma potansiyeli olduğu, sokaklarda kamu düzenini bozan davranışlarda bulundukları inancı da bu dışlamayı etkilemektedir.