KAYNAKLAR

Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi

Bu politika belgesi, internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte “Yeni Medya” ortamında çocukların maruz kaldığı risk ve şiddet türlerini tanımlayabilmek ve önleyebilmek adına Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın (ÇKŞÖOA) çalışmalarında kullanılacak stratejileri belirlemek, ilgili paydaş ve yararlanıcıları bilgilendirmek için hazırlanmış bir çalışma belgesidir.

Söz konusu belge aracılığıyla; Youtube, Facebook, Wikipedia, Reddit,Twitter, Twitch ve Instagram gibi yeni medya araçlarında kişiler tarafındanyayınlanan içeriklerin çocuğa karşı şiddet unsurları içerdiğinde ya da çocukları şiddete yönlendiren içeriklerin kullanılması durumunda, bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine yol gösterici olabilecek bilgi ve stratejilerin üretilmesi hedeflenmektedir.

Belgenin hazırlanmasında kullanılan yöntem ile ilgili olarak, 12.01.2018 ve26.02.2018 tarihlerinde sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili uzmanlarınkatılım sağladığı iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda içinde bulunulan sorun ortak bir şekilde tanımlanmış, ağın öz değerlendirmesi ile atılacak olan adımlar yine ortak bir şekilde belirlenmiş ve gelecekteki çalışma bilgilerinin ortak bir biçimde üretilmesi için adımlar atılmıştır. Toplantılar sonucunda bu alandaki uzmanların yeni medya ortamında şiddeti önlemeye yönelik sundukları çözüm önerileri alınmıştır.