KAYNAKLAR

Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ulusal hükümetler tarafından tam olarak uygulanması sürecinin yerel yönetimler düzeyinde de sürdürülebilmesini sağlamak ve büyüklüğü ne olursa olsun, çocukların yaşadığı tüm topluluklarda çocuk haklarının gözetilmesini öngören bir Çocuk Dostu Şehir tanımı ve yapı taşları, UNICEF tarafından geliştirilen bir çerçevede açıklanmıştır. Bu çerçeve, tüm yerel yönetimlerce çocukların öncelikli yararının g.z.nüne alındığı “temel taşları” içermekte, ve çocukları ilgilendiren tüm kararlarda çocuk hakları perspektifinden bakmayı ve çocuk katılımını desteklemektedir.

Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Uluslararası Çocuk Merkezi arasında Kasım 2008 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile Avrupa Birliği’nin desteğini alan “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde Çocuk Hakları Birimi Kurulması Projesi” ile, çocuk dostu şehirlerin 9 temel taşından biri olan Çocuk Hakları Birimi veya bir eşgüdüm mekanizması oluşturulması çalışmalarına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakinde başlanmıştır.